Middellange termijn mogelijkheden

5voor1 beoordeelt hoe het gegeven van verandering op zich zelf op middellange termijn in het voordeel van de organisatie aangewend kan worden. Hierbij beoordelen we samen met de organisatie de vraag welke trends de sleutel vormen tot (aanhoudend) succes.

Het omarmen van de juiste trends leidt tot een verbetering van het resultaat door zowel aan de omzet- als de kostenkant verbeteringen door te voeren. Denk hierbij aan vragen als:

  • Welke producten en welk bedrijfsmodel passen bij mijn klant van de toekomst?
  • Hoe kan het meenemen van medewerkers in verandering leiden tot hogere productiviteit en minder wervingskosten?
  • Hoe kan het meenemen van leveranciers in verandering leiden tot lagere kosten?
  • Welke subsidies en tegemoetkomingen zijn er beschikbaar om verandering in te zetten?

De antwoorden op deze vragen worden omgezet in concrete initiatieven.