Boerenvertrouwen is meten met twee maten

Het vertrouwen in de toekomst van de melkveehouders wordt gezien als “redelijk”, in een onderzoek van Melkvee100plus (ook hier). Dat is maar net hoe je het wil lezen.

Glas halfvol

Bovenstaande  tabel geeft aan hoe melkveehouders hebben geantwoord op de vraag “Wat is uw algemene indruk van het melkveehouderijklimaat in 2018. De cijfers geven aan dat een kwart van de melkveehouders een krappe voldoende geeft (6). De overige 75% is verdeeld over melkveehouders die positiever, en melkveehouders die negatiever zijn over de toekomst. De onderzoekers noemen dit een redelijk vertrouwen in de toekomst.

De andere maat

Als we kijken naar andere bronnen van vertrouwen, dan kunnen we niet stellen dat het redelijk gaat. Het consumentenvertrouwen bijvoorbeeld is torenhoog op het moment. De methode van het CBS is om te kijken naar hoeveel mensen er meer waren die positief dan negatief hebben geantwoord op de vertrouwensvraag. De consument scoort +24, de melkveehouder -1.

En nu?

Het is heel goed dat Melkvee100plus is begonnen met het meten van het vertrouwen van melkveehouders in de toekomst. Er is nu een startpunt, en er is duidelijkheid over het vertrouwen van de sector. Het laat ook zien dat 1 op de 5 melkveehouders denkt dat 2018 een heel moeilijk jaar zal gaan worden. Die boeren hebben perspectief nodig op een betere toekomst. Zoals eerder gezegd zijn politiek en maatschappij klaar om te helpen. Laten we die handschoen oppakken.

Jeroen van IJzerloo