Lange termijn kansen

De onzekerheid over hoe de toekomst er uit gaat zien was nog nooit zo groot. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar zeer snel op, de sociaal-maatschappelijke veranderingen zijn voelbaar en de eisen ten aanzien van milieubelasting worden steeds hoger. Maar de toekomst ontwikkelt zich nooit lineair en is voor een organisatie niet te plannen.

Dat vraagt flexibiliteit bij het opstellen van lange termijn plannen. En lenigheid bij de organisatie om met veranderende omstandigheden om te gaan.

5voor1 zet de onzekere toekomst om in tastbare scenario’s die worden uiteengezet in een helder assenstelsel. Vervolgens gebruiken we dit assenstelsel om de huidige en de gewenste positie van de organisatie te bepalen. Door deze aanpak wordt niet alleen de mentale lenigheid getraind, maar wordt ook het kader geschetst waarbinnen NU actie kan worden ondernomen. Uw organisatie verkrijgt de volgende inzichten:

  • Welke keuzes zijn scenario-onafhankelijk en kunnen sowieso gemaakt worden
  • In welke mate kan de organisatie en haar personeel verandering aan
  • Hoe is de veranderingsgezindheid van de organisatie te verbeteren
  • Waar in de organisatie is de behoefte aan flexibiliteit het grootst
  • Welke keuzes worden van buitenaf opgelegd en welke liggen binnen de organisatie

Aan de hand van deze analyse worden er initiatieven genomen om de organisatie zo slagvaardig mogelijk de toekomst in te laten gaan.