Onze Quick Scan kijkt vanuit het heden naar de mogelijkheden in de toekomst. Op basis van de balans van de boerderij en een goed gesprek aan de keukentafel over de huidige uitdagingen en de dromen van het boerengezin, laten we zien welke mogelijkheden er open staan.

  • Verbetermogelijkheden van de financiële huishouding
  • Verkenning van stappen richting het droombedrijf (ecologisch, markttechnisch, financieel)
  • Verkenning subsidieregelingen
  • Verkenning mogelijke samenwerkingspartners

Na de Quick Scan weet u welke (on)mogelijkheden er zijn voor uw boerderij. U heeft ook een goed beeld bij de benodigde investeringen, niet alleen in geld, maar ook in tijd. U bent klaar om op basis van de juiste informatie de beslissing te nemen of u uw boerderij gaat verduurzamen, en hoe.