Weten wat de organisatie wil en kan

Het onderwerp duurzaamheid wordt steeds belangrijker. Niet alleen vanuit de behoefte van de klant, maar ook vanuit de optiek van de medewerker. Onderzoek laat zien dat hoe meer een organisatie een gedragen MVO-beleid heeft, hoe meer medewerkers zich betrokken voelen bij de organisatie. Deze betrokkenheid vertaalt zich vervolgens weer in lager ziekteverzuim, hogere productiviteit en betere retentie van personeel.

Met een enquête toetsen we hoe de mensen in de organisatie zich verhouden tot het onderwerp duurzaamheid. Wat weten ze, kunnen ze en willen ze? Wat vinden ze van het gevoerde duurzaamheidsbeleid, wat zouden ze willen dat het is? Is er voldoende draagvlak onder de mensen voor nieuwe plannen of hoe creëer je anders dat draagvlak? Het DuurzaamheidsDNA geeft antwoord op deze vragen. Door de enquête periodiek te herhalen kunnen we bovendien meten hoe het DNA zich door de tijd ontwikkelt. En omdat wij dit voor velen doen en geanonimiseerde statistische analyses draaien kunnen we de uitkomsten benchmarken.