Mensen dicteren verandering. Welke veranderingen, het tempo van de veranderingen en of er überhaupt veranderd wordt.

Organisaties, en de mensen binnen die organisaties, worden tegenwoordig geconfronteerd met grote, elkaar snel opvolgende veranderingen. Op het gebied van technologie, duurzaamheid en sociale ontwikkelingen worden ook steeds nieuwe en hogere eisen aan de organisaties gesteld. Eisen en veranderingen waar je als organisatie niets over te zeggen hebt.

We begrijpen dat het dan moeilijk wordt om door de bomen het bos te zien. Dat het lastig is om in een dergelijke omgeving pro-actief en on the ball te blijven. En dat het soms kan leiden tot een afwachtende houding en besluiteloosheid.

5voor1 helpt mensen en organisaties om de huidige ontwikkelingen te gebruiken om steviger aan het roer te gaan staan. Hierbij geldt dat wij het tempo in onze dienstverlening laten dicteren door de mensen in de organisatie. Nog geen behoefte aan strategische sessies? Dan beginnen we met praktische toepassingen van de huidige stand van de technologie of een analyse van het DuurzaamheidsDNA van de organisatie.

5voor1 gaat namelijk voor impact. Wij geloven niet in pushen, het schrijven van rapporten en het wiel zelf uit willen vinden. Wij geloven in een pull vanuit een eigen veranderingswens, een uitgewerkte actie-agenda en het inschakelen van specialisten.

5voor1 helpt mensen en organisaties om proactief om te gaan met de kansen en bedreigingen die de veranderingen in de toekomst bieden.