Altijd ondersteund en gecontroleerd

Uit de drie 5voor1 stappen komen initiatieven. Deze initiatieven moeten tot een succesvolle implementatie leiden. Dat kan alleen als er voldoende ondersteuning en voortgangscontrole is. Daar waar de organisatie bepaalde competenties mist springt 5voor1, al dan niet met een partner uit haar netwerk, bij. Tevens brengen wij de voortgang in kaart en rapporteren deze aan het management.