Boeren zijn ondernemers. Ondernemers die vaak te maken hebben met een combinatie van lange werkdagen, druk op de prijzen en veel regelgeving. Onder die omstandigheden is het lastig om te plannen voor de toekomst.

5voor1 is er voor die boeren die na willen denken over transformatie naar een duurzamer bedrijfsvoering. Wij laten zien dat en hoe de transformatie zowel tijd als geld kan opleveren. Met onze Quick Scan brengen we binnen korte tijd in beeld hoe tijd en geld gevonden kan worden voor het transformatietraject. In het Begeleidingstraject bieden wij vanuit onze financieel-economische expertise de zakelijke invalshoek in het verandertraject zelf.