Van idee naar plan naar uitvoering, dat is het Begeleidingstraject van 5voor1. Om het gewenste Droombedrijf te realiseren moet een bedrijfsplan worden ontwikkeld dat de juiste ecologische, markttechnische en financieel-economische basis heeft. 5voor1 bewaakt dat voor u.

5voor1 regelt:

  • De juiste kennispartners aan tafel
  • Subsidie- en financieringsregelingen die nodig zijn voor de transformatie
  • Bewaking van de financieel-economische haalbaarheid
  • Bewaking van de impact van de veranderingen voor uw rol in het bedrijf

Een transformatietraject is niet in enkele maanden afgerond. Een typisch verandertraject houdt in dat op basis van de (on)mogelijkheden van de grond moet worden gekeken in naar de productiemogelijkheden. Vervolgens wordt ingeschat hoe de vermarkting van de productie gaat werken (tijd en geld). Tenslotte bepalen we welke investeringen moeten worden gedaan en hoe die worden gefinancierd. En het belangrijkste: of de combinatie van dat alles leidt tot het gewenste droombedrijf.